Projektni ciljevi

Projekat podstiče razmjenu iskustava između 3 države u kojima postoji veliki potencijal za zajedničko učenje

Projekat „Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave: Getting SMEs on board“ se nadovezuje na postojeća iskustva nekih od aktera u smislu podrške stvaranju održivih veza između pružaoca usluga stručnog obrazovanja i MSP i oslanja se na usku saradnju razvijenu na bilateralnom nivou od strane nekih partnera u cilju pružanja podrške i podsticaja mikro i malim preduzećima u borbi protiv nezaposlenosti.

Projekat podstiče razmjenu iskustava između 3 države u kojima postoji veliki potencijal za zajedničko učenje: Italija, gdje je nedavnom reformom uvedena obavezna praktična nastava na nivou srednje škole (Zakon 107/2015), BiH, gdje je u toku rasprava o tome kako podržati i povezati MSP i organizatore stručnog obrazovanja, Njemačka, koja je vodeća u Evropi u navedenoj oblasti

Unakrsno nadopunjavanje među partnerima koji se nalaze u različitim situacijama kada se govori o procesu organizacije praktične nastave, te jaz između obrazovnih sistema i MSP su osnova strategije projekta, koji ima za cilj dati podršku stvaranju povoljnog okruženja za uključivanje MSP u praktičnu nastavu, uz istovremeno poboljšanje postojećih i stvaranje novih održivih veza između organizatora stručnog obrazovanja i MSP, direktno ili preko osnaženih posredničkih tijela.

Ovaj specičan projektni pristup će omogućiti bolje umrežavanje i napredniju organizaciju praktične nastave uspostavljanjem baze podataka koja će povezivati pružaoce usluga srednjeg stručnog obrazovanja i MSP. Takođe će dodatnim edukacijama povećati praktična znanja predstavnika pružaoca usluga srednjeg stručnog obrazovanja i MSP što će rezultirati njihovim aktivnijim uključivanjem u organizaciju praktične nastave. Zbog svoje ograničene veličine i ograničenih resursa, malim i srednjim preduzećima je često teško obučiti kvalikovane radnike kako bi nadgledali polaznike praktične nastave. U mnogim slučajevima, vlasnik kompanije ili visoko kvalikovani radnici preuzimaju tu ulogu, i to često uporedo sa njihovim redovnim zadacima. Uz povećane državne napore za jačanje praktične nastave ili učeničke obuke, veliki broj kvalikovanih radnika ili budućih preduzetnika mora proći obuke koji trebaju biti podržani na ovaj način. Dostupnost kompetentnih trenera unutar preduzeća je od ključne važnosti kako bi se osigurale kvalitetne edukacije za polaznike praktične nastave. Kroz obostranu saradnju sa školama i kroz mobilizaciju svih relevantnih stejkholdera (privrednih komora, udruženja poslodavaca, pružaoca usluga srednjeg stručnog obrazovanja, službi za zapošljavanje) promovisat će se i unaprijediti koncept praktične nastave.