Novosti

Predstavnici Agencija PREDA-PD učestvovali na partnerskom sastankui

Projekat "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključuvanju u proces organizacije praktične nastave-Getting SMEs on the board"

Predstavnici Agencije PREDA Sanja Karanović i Branislav Vujasin učestvovali su na partnerskom sastanku na projektu  "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključuvanju u proces organizacije praktične nastave-Getting SMEs on the board". Sastanak je održan 17.05.2018. u Firthu kraj Nirnburga u Njemačkoj gdje se raspravljalo o aktulnim aktivnostima i rezultatima projekta.