Novosti

Od definicije problema do konkretnih rješenja

Trening o oblicima učenja u okviru programa Erasmus plus

U konferencijskoj sali Udruženja ALDI organizovan trening za mentore iz Intermedijarnih organizacija pod nazivom „Razumijevanje normativnih i administrativnih radnji za različite oblike učenja koji se zasnivaju na učenju na radnom mjestu“

Cilj ovoga procesa je obuka predstavnika srednjih škola, malih i srednjih preduzeća i posredničkih organizacija, koji će igrati ključnu ulogu u procesu stručne obuke. Njihovim osposobljavanjem da ispravno odigraju svoju ulogu, poboljšat će se stručna obuka, kako u pogledu broja, tako i u pogledu kvaliteta.

Danas je održan drugi po redu trening takve vrste od predviđenih tri, nakon čega će biti održan zajednički trening za sve tri ciljne grupe (srednje stručne škole, mala i srednja preduzeća i posredničke organizacije).

Naredni trening u okviru ovoga projekta će biti organizovan za predstavnike srednjih stručnih škola 20. ovoga mjeseca, također u prostorijama Udruženja ALDI.

Trening je organizovan u okviru projekta "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave: Getting SMEs on board".