Partneri

Italija

CEDIT – Centar za preduzetničku difuziju Toskane je osnovan zahvaljujući spremnosti „Confartigianato Imprese Toscana“, udruženja obrtnika i malih i srednjih poduzeća Toskane, u cilju promocije preduzentištva i podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, razvijajući konstantne aktivnosti savjetovanja, planiranja i stručnog usavršavanja. CEDIT ima za cilj širenje moderne preduzetničke kulture i uske saradnje sa Udruženjem preduzetnika, koje predstavlja gotovo 30.000 preduzeća u Toskani (110 ureda u regiji), a koje je povezano sa ostalim teritorijalnim i regionalnim udruženjima. CEDIT izrađuje korporativne projekte, provodi istraživanje tržišta, pruža savjetodavne usluge, pomaže razvoju alata, predlaže smjernice za profesionalno zapošljavanje i preduzetništvo, kao i za usavršavanje organizacija, razvija aktivnosti i projekte u području obuke i razvoja poslovanja unutar EU. Posebno, CEDIT dizajnira, upravlja i implementira programe mobilnosti i razmjene mladih ljudi, radnika, preduzetnika i trenera kako bi olakšao razvoj kulturne, edukativne i stručne kvalifikacije. CEDIT usko sarađuje i sa Confartigianato Imprese Toscana, obezbjeđujući radionice i individualnu podršku osobama koje žele pokrenuti novo preduzeće.

OXFAM Italija je dio međunarodne konfederacije od 18 organizacija koje rade zajedno sa partnerima i lokalnim zajednicama u više od 90 zemalja. Jedna od tri osobe u svijetu živi u siromaštvu. Oxfam je odlučan promijeniti takvo stanje u svijetu mobilizacijom moći ljudi u borbi protiv siromaštva. Širom svijeta, Oxfam radi na iznalaženju praktičnih i inovativnih načina za ljude kako bi se izdigli iz siromaštva i napredovali. Mi spašavamo živote i pomažemo u iznalaženju sredstava za život kada nastupi kriza. Borimo se da glas siromašnih utiče na lokalne i globalne odluka koje ih se tiču. U svemu tome što radimo, Oxfam radi sa partnerskim organizacijama, te ranjivim ženama i muškarcima kako bi se uklonila nepravda koju uzrokuje siromaštvo.

CEDIT - Centre of Entrepreneurial Diffusion of Tuscany