Partneri na projektu

Projekat je fokusiran na izgradnju kapaciteta (posebno umreženih) posredničkih tijela.

Trenutno partnerstvo je zasnovano na čvrstim bilateralnim odnosima i iskustvima dosadašnje saradnje koja će biti dodatno unaprijeđena kako bi se postigao održiviji uticaj.

Projekat će naročito koristiti:

  1. dosadašnja iskustva i jaku operativnu pozadinu u sličnim područjima intervencije od strane svih partnera;
  2. multi-stejkholder pristup kroz učešće različitih aktera i saradnika (NVO, javne institucije, istraživački instituti);
  3. evropska dimenzija projekta koja uključuje države sa različitim nivoima angažmana MSP u praktičnoj nastavi i sa različitim političkim kontekstima kako bi se podstakla međusobna razmjena praksi i učenja putem razmjene iskustava.